Uniwersytet Szczeciński

Identyfikacja wizualna projektu „Uniwersytet Marka Ponad Granicami”

Klient

Uniwersytet Szczeciński

Co zrobiliśmy

Identyfikacja wizualna
Logo

Uniwersytet Szczeciński realizuje program „Uniwersytet Marka Ponad Granicami”, który skierowany jest do potencjalnych studentów oraz kadry dydaktycznej pochodzącej z Ukrainy. Uczelnia ta intensywnie angażuje się w partnerstwa z uczelniami z różnych krajów na świecie, uczestniczy w programach Erasmus Plus i pokrewnych. Celem zlecenia było przygotowanie identyfikacji wizualnej projektu.

Zespół projektowy

Magdalena Łukasz
Uniwersytet Szczeciński – plakat

Wyzwanie

Naszym zadaniem było przygotowanie spójnego systemu identyfikacji wizualnej dla jednego z realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński projektu – „Uniwersytet Marka Ponad Granicami”. Naszym głównym celem było zwiększenie świadomości i znaczenia Uniwersytetu Szczecińskiego wśród potencjalnych studentów z Ukrainy. Pośród grup docelowych projektu znalazły się również osoby zajmujące się promowaniem zagranicznej oferty edukacyjnej na terenie Ukrainy, liderzy opinii w tym kraju oraz pracownicy naukowi, którzy potencjalnie mogą być zainteresowani nawiązaniem współpracy w zakresie badań naukowych i prowadzeniem dydaktyki na Uniwersytecie Szczecińskim.

Uniwersytet Szczeciński – logo Uniwersytet Ponad Granicami
Uniwersytet Szczeciński – print
Uniwersytet Szczeciński – Logo Uniwersytet Ponad Granicami
Uniwersytet Szczeciński – typografia

Rozwiązanie

Za cel wzięliśmy pokazanie za pomocą logo otwartości uczelni na studentów z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, dlatego użyliśmy barw narodowych państwa. Wzięliśmy również pod uwagę możliwość rozszerzania projektu „Uniwersytet Marka Ponad Granicami” na inne państwa, dlatego zaprojektowaliśmy znak w taki sposób, aby pozwalał na dopasowanie się do rozwoju projektu. Dodatkowo zaprojektowaliśmy komplet materiałów promocyjnych, których celem jest podkreślanie nowoczesności i otwartości uniwersytetu – kluczowym przekazem miała być dobra atmosfera panująca na Uniwersytecie Szczecińskim.

Uniwersytet Szczeciński – akcydens