SunLoox

Kompleksowa obsługa marketingowa dla jednej z największej sieci salonów optycznych w Polsce, w tym: strategia, działania wizerunkowe, event marketing, social media.

Klient

SunLoox

Co zrobiliśmy

Audyt komunikacji
Strategia marki i komunikacji
Plan marketingowy
Koncepcja i egzekucja kampanii ,,Express Yourself”
Współpraca z Influencerami
Klucz wizualny
Projekt i wdrożenie landing page
Produkcja eventów
Sesje zdjęciowe
Realizacje video
Obsługa Social Media (Facebook, Instagram)
Koordynacja obsługi Social Media profili lokalnych
Szkolenie Social Media dla managerów salonów
Działania cross-marketingowe
Obsługa kampanii Facebook Ads

SunLoox to jedna z największych i najbardziej prestiżowych marek salonów optycznych w Polsce. W swojej ofercie posiada modele własne oraz oprawki największych producentów modowych na świecie. Firma prezentuje całkiem nowe spojrzenie na obsługę klienta, dopasowując okulary ze względu na cechy jego osobowości. Autorską metodę doboru szkieł na podstawie dogłębnego wywiadu z klientem opracowano w ramach współpracy z włoską stylistką gwiazd Angellicą Pagnelli. Angellica rokrocznie odwiedza wybrane spośród kilkunastu salonów SunLoox dla przeprowadzenia specjalistycznej metamorfozy klientów.

Zespół projektowy

Magda Baljon, Michał Aleksandrowicz, Magdalena Łukasz, Adrian Zielke, Patryk Trzcionka, Anna Hutek, Dominika Budkiewicz, Anna Mika, Klaudia Wawrowska
Sunloox okulary

Wyzwanie

Dostosowanie komunikacji wizualnej do pożądanego wizerunku klienta. Uspójnienie działania zgodnie z opracowaną przez nas strategią komunikacji. Budowanie siły i rozpoznawalności marki wśród klientów premium. Współorganizacja eventów w całej Polsce dla lojalizacji klientów oraz zwiększenia footfallu w salonach.

Sunloox Angelica Pagnelli

Rozwiązanie

Praca dla tak dużego klienta była przede wszystkim dużym wyzwaniem organizacyjnym. Potrzeba było koordynacji działań z wielu dziedzin marketingu na obszarze całego kraju. W pierwszej kolejności zorganizowaliśmy interdyscyplinarny zespół złożony z projektantów, programistów, strategów oraz kreatywnych. Trzonem naszych działań było zwiększenie aktywności w mediach społecznościowych oraz autorska kampania Express Yourself – eksponująca to jak wielkie możliwości wyrażenia siebie dają okulary. Była to odpowiedź na potrzeby starannie przez nas określonej grupy docelowej. Klientów w przedziale 30-60 lat, których analiza wykazała, że mają silną potrzebę samookreślenia swojego statusu i pozycji społecznej. Istotny był przy tym stały i bezpośredni kontakt z klientem na poziomie krajowym oraz lokalnym – w kooperacji z poszczególnymi salonami dla skuteczniejszego egzekwowania podjętych działań.

Strategia marki

Celem budowanej strategii było umocnienie w komunikacji pożądanego wizerunku marki jako luksusowej, serwującej najwyższą oraz spersonalizowaną jakość obsługi; posiadającej w swojej ofercie oprawki projektantów z najwyższej półki. Ponadto wykreowanie mody na SunLoox wśród klientów premium, poprzez pokazanie ogromnej roli okularów w kreowaniu swojego wizerunku na co dzień oraz od święta.

Sunloox okulary

Kampania Express Yourself!

Proponowane działania oparliśmy o insight dotyczący tego w jakim stopniu okulary służą wyrażaniu naszego charakteru i osobowości. Działania skoncentrowane wokół idei przewodniej – „express yourself” podkreślały indywidualne podejście do klienta, jego osobowości i stylu życia; zostały ukierunkowane na odbiorcę z elitarnego grona klientów świadomie dbającego o swój styl. Docelowo kampania była obliczona na konkretny efekt w postaci przekonania grupy docelowej, że jedna para okularów to za mało. Ludzie świadomie kreujący swój styl dopasowują oprawki do danego kontekstu użycia ich w codzienności. Okulary już dawno stały się elementem dopełniającym całą stylizację, na tym samym poziomie co torebka czy buty; ta wiedza została uzupełniona u klienta o skojarzenie, że najlepszej jakości oprawki oraz dedykowaną obsługę może otrzymać wyłącznie w salonach SunLoox.

Sunloox – Klatex

Plan marketingowy

Marka Sunloox to przede wszystkim produkty luksusowe przeznaczone dla wyjątkowych osób ceniących styl i jakość noszonych okularów. Przyjęte w planie marketingowym działania marki obliczyliśmy na zbudowanie elitarnego charakteru społeczności SunLoox. Wybór okularów miał kojarzyć się z personalizacją i indywidualnym podejściem do klienta – do jego osobowości i stylu życia. Umocnieniu pożądanego wizerunku marki oraz pozyskaniu zainteresowania nowych klientów służyć miały działania eventowe, a także szczególny na obsługę klienta w salonach i w Internecie.

Współpraca z influencerami

Wśród wielu zaproponowanych przez nas działań, jednym z istotniejszych w relizacji założonego celu budowania aktywnej społeczności SunLoox, była szeroko zakrojona współpraca z influencerami. Wybraliśmy tych, którzy oprócz popularności w sieci, gwarantowali realizację naszej strategii komunikacji. Oprócz zaangażowania na eventach współpracowaliśmy z nimi w ramach publikacji w Social Media oraz w przeprowadzanych konkursach. Współpracowaliśmy z Klatex, Magdą Jagnicką, Julią Oleś-Miłą, Super Styler czy Olivką Blog.

Sunloox – influencerzy

Klucz wizualny

Zaproponowany przez nas klucz wizualny był podzielony na dwie wersje. Jedną – klasyczną i prostą – dostosowaliśmy na potrzeby standardowej komunikacji. Wszelkie grafiki i materiały promocyjne odpowiadały odtąd przejrzystym i minimalistycznym standardom, uwidaczniając szyk i klasę w komunikacji z klientem. Druga została stworzona na potrzeby eventów i akcji specjalnych.

Sunloox – key visual

Druga została stworzona na potrzeby eventów i akcji specjalnych. Wyróżniała się nowoczesną, awangardową stylistyką bazującą na barwnych kolażach. Dzięki temu była nie tylko dobrze widoczna, dostosowana do reklamy outdoor, ale na poziomie wizualnym komunikowała odwagę oraz energię w określaniu własnego stylu.

Sunloox – reklamy outdoorowe
Sunloox – reklamy

Landing Page

Dobrym przykładem na wdrożenie założeń strategii komunikacji jest stworzony przez Kavę przy współpracy z programistami Software Things – landing page poświęcony konsultacjom stylistycznym z Angelicą Pagnelli. Dotychczas pozyskiwaniem klientów na metamorfozy stylistyczne w swoich salonach, zajmowali się ich menagerowie w tradycyjny sposób. Landing page z wbudowanym formularzem zgłoszeniowym pomógł w uporządkowaniu i zautomatyzowaniu, a więc uproszczeniu procesu zapisów. Ponadto umożliwiał zorganizoawnie kampanii reklamowych ograniczonych zasięgiem do wyselekcjonowanej grupy docelowej. Kolejnym celem strony była prezentacja autorskiej metody doboru okularów. W sposób maksymalnie przejrzysty i uporządkowany ujmuje poszczególne zagadnienia związane z sylwetką Angelici Pagnelii oraz metamorfozą wizerunku klientów SunLoox. Eksponuje tym samym największy wyróżnik firmy, przenosząc zainteresowanie potencjalnych klientów w sieci na realne zaangażowanie i zgłoszenia do wizyty w salonach.

Sunloox – landing page

Obsługa eventowa

W ramach cyklicznych odwiedzin Angelicii Pagnelli w Polsce, a także przy okazji otwarcia nowych salonów, byliśmy zaangażowani w koncepcję, produkcję i promocję tych wydarzeń. Działaliśmy od początku na poziomie koncepcyjnym, poprzez reklamę
i obsługę zgłoszeń, aż po realizację eventu na miejscu w tym relację foto i video
z wydarzeń. Odpowiadaliśmy za organizację trzech dużych eventów. Oprócz wspomnianych konsultacji stylistycznych w salonach, włączyliśmy SunLoox jako jednego z głównych wystawców na współorganizowanym przez nas Jazz Art Fashion Festival w Warszawie. Impreza na styku mody, sztuki i muzyki pozwoliła naszemu klientowi pojawić się w kontekście modowym właśnie. SunLoox udostępnił okulary dla projektantów na potrzeby ich stylizacji, które prezentowane były na wydarzeniu.

Sunloox – obsługa wydarzenia
Sunloox JAFF

Ponadto w ramach obsługi video nagraliśmy wywiady z projektantami mody. Wszystkie te materiały publikowane były następnie w sieci. Kolejnym znaczącym wydarzeniem był Grand Onpening salonu SunLoox w Gdyni. Całość odbywała się pod hasłem „From Hollywood to Gdynia”. Oprócz wykonywania na miejscu makijażu przez specjalistkę make-up i influencerkę Klatex oraz konsultacji stylistycznych w salonie, klienci mogli także zobaczyć wystawę najsłynniejszych modeli okularów noszonych przez gwiazdy Hollywood. Tym samym wszelkie działania eventowe służyły ściśle zaplanowanej realizacji założeń strategii marki.

Sunloox – sesja z wydarzenia
Sunloox – sesja z wydarzenia

Obsługa Social Media

Wszelkie założenia strategiczne i działania marketingowe uzupełniała komunikacja na profilach Social Media. Zgodnie z zasadami lejka sprzedażowego stawialiśmy przede wszystkim na content budujący świadomość i zaangażowanie wśród klientów, rezygnując po części z materiałów o ściśle perswazyjnym, sprzedażowym charakterze. Zależało nam na budowaniu wizerunku oraz kontaktu i więzi z odbiorcą. Wszelkie publikacje zostały dostosowane do klucza wizualnego i opracowywane graficznie przez nasz zespół, a ich udostępnianie było przez nas koordynowane dla profili globalnych i lokalnych dwudziestu czterech salonów w całej Polsce. Ponadto w ramach koordynacji całej sieci kont Social Media przeprowadziliśmy audyt komunikacji oraz szkolenie kadry managerskiej salonów dla podniesienia jakości publikacji i prezentacji poszczególnych profili na poziomie lokalnym.

Facebook Ads

Znaczną część publikacji w ramach Facebooka i Instagrama wspieraliśmy kampaniami płatnymi Facebook Ads profilując grupę odbiorców wg ściśle określonych kryteriów. Pozwoliło to na bezpośrednie przełożenie się działań promocyjnych nie tylko na zaangażowanie w sieci, ale przede wszystkim na realny udział klientów w organizowanych wydarzeniach, a więc wizytę w salonach. Poza tym kampanie obliczone były m.in. na wzrost świadomości istnienia marki – odwiedziny profilu, większe zainteresowanie wśród potencjalnych klientów – budowanie grupy odbiorców, kreowanie pożądanego wizerunku marki luksusowej, silnie skojarzonego z modą.

Sunloox – elementy key visual

Rezultaty

  • Pomogliśmy SunLoox określić się na nowo – od poziomu fundamentalnej dla każdej marki strategii komunikacji, przez identyfikację wizualną, po wdrożenie działań wizerunkowych i sprzedażowych zmierzających do zwiększania pozycji SunLoox na polskim rynku.
  • W oparciu o wnikliwą analizę branży określiliśmy priorytety, które na długi czas pozwolą marce skutecznie komunikować się z jej klientami, poszerzając jednocześnie ich grono. Przy okazji współpracy przekazaliśmy także niezbędne know how dla świadomej i samodzielnej budowy wizerunku przez markę na poziomie globalnym oraz lokalnym.
  • W efekcie naszych działań firma dysponuje dostosowanymi narzędziami dla efektywniejszego pozyskiwania klienta w tym landing page, który stanowi podstawę dla wszelkich działań promocyjnych w sieci oraz zautomatyzowanego procesu pozyskiwania nowych klientów.
  • Organizowane przez nas eventy, przy współpracy z influencerami branży modowej, przełożyły się na rozpoznawalność marki oraz zwiększony ruch w salonach. Dzięki kampanii „Express Yourself” SunLoox posiada konkretne wytyczne umożliwiające budowanie społeczności zaangażowanych klientów oraz pozyskiwaniu nowych na podstawie zdefiniowanych potrzeb.